PRIVACYBELEID

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Offshore Experience is een campagne van Port of Den Helder, ECHT en North Sea Energy Gateway. Offshore Experience kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van deze website en ons vacatureplatform, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website zelf aan Offshore Experience verstrekt.

Offshore Experience kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;

WAAROM OFFSHORE EXPERIENCE GEGEVENS NODIG HEEFT

Offshore Experience verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Hetzelfde geldt voor bedrijven die contact met u willen opnemen wanneer u gebruik maakt van ons vacatureplatform en solliciteert bij een bedrijf.

HOE LANG OFFSHORE EXPERIENCE GEGEVENS BEWAART

Offshore Experience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Offshore Experience verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan de bedrijven en organisaties waarvoor u solliciteert, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Offshore Experience worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Offshore Experience gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Offshore Experience maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Offshore Experience onder andere de volgende data:
- het aantal unieke bezoekers;
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
- welke pagina's gebruikers bekijken;
- hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
- bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Offshore Experience heeft hier geen invloed op.

Offshore Experience heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
- er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@offshore-experience.nl. Offshore Experience zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Offshore Experience neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Offshore Experience maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Offshore Experience verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Offshore Experience op via info@offshore-experience.nl.

20 mei 2022

© Offshore-Experience