Student Innovation Challange

 

Oproep aan alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Offshore industrie! Op 12 september is de Kampanje in Den Helder gastheer van de Offshore Experience - een evenement dat verschillende sectoren samenbrengt om onze gezamenlijke inspanningen te laten zien in het bouwen van een duurzame blauwe economie op de Noordzee.

We nodigen je uit om getalenteerde technische studenten te engageren door hen een uitdaging voor te leggen. U krijgt de kans om deze studenten te inspireren en met hen in contact te komen, en mogelijk innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van uw organisatie te ontdekken.

 

Zo werkt het:

Je stelt een uitdaging of een zakelijke vraag.

1. Tijdens de Offshore Experience wordt jouw uitdaging gepresenteerd aan de studenten.

2. Studenten kiezen de uitdaging van hun voorkeur.

3. Studenten brainstormen over vragen die ze aan jou willen stellen om aan hun oplossing te werken.

4. De studenten bezoeken jouw stand op de Offshore Experience om de kans te krijgen vragen te stellen en jouw innovatie persoonlijk te zien ter inspiratie.

5. Studenten ontwikkelen hun oplossingen in de weken daarna. 

6. Het meest veelbelovende idee wordt bekroond tijdens een ceremonie in januari 2024.